A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

kard

Első felbukkanás

1319sz

1405

HD szerinti eredet

óir (alán)

Megjegyzés

osz (alán) kard, szk (szarmata) karta[1] ’kard’, kper kārd, szkr kartari ’kés’● a szlávba és románba a m közvetítette● távolabbról a sword stb (sok ieu változat) is idetart● talán a m garda ’halfajta’ 1525 is idetart, kard (szablya) alakja miatt

Megjegyzések1

Na nem is a HD-ből tudod meg ezt az amúgy igen releváns adatot. Amikor alig van adata ráadásul, ezt nem közli. Kérdező: Talán Abajev nem komilfó, nem kóser, hanem „dilettáns” szerző? Felelő: Az oszét anyanyelvű tudós a HD egyik szupertekintélye szkíta-szarmata-alán ügyben. K: Hát akkor hogyhogy nem közli az ő adatát, egy a tényekre és objektivitásra esküdött HD, amikor ez nyilvánvalóan (szte is) ide tartozik, és ráadásul alig van adata? F: Az etimológiai szótárakban a „szk(íta)” szó nem szerepelhet. K: Miért? F: Az „ellenség” miatt. K: Milyen „ellenség” miatt? F: Hát a „szittya” „délibábosok” miatt, akik a híres szkítáktól származtatják a magyarokat, magukat, pedig csak KISPÉKek. K: És ettől már nem is tények a tények? F: Úgy látszik. Ők ilyen módszerekkel provokálják az „ellenséget”. Lehet, hogy ősi szkíta vonás…

Mindenesetre Hérodotosz: „A szkíták azt beszélik, hogy az ő népük a legfiatalabb, és ez így történt…” (és itt Hérodotosz elmondja a szkíták alapító mítoszát, kiemelés tőlem). Milyen kevéssé kompatibilis ez a szittya-tudattal, amelyik viszont a legősibb nép akar lenni!