A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

kap /zsi /ocs /aszkodik, kopó

Első felbukkanás

1293sz?

1395 1513

HD szerinti eredet

hu ~ kopog

Megjegyzés

0 ieu

igen használt, sok jsű szó● az ige csak 1500 után bukkan fel, de sok igekötővel, és mindegyikkel eléggé mást jelent, sok jsirány – mindez régiségére utal, akárcsak alakja● a hu eredet szánalmasan kínos megoldás[1]● nyilvánvaló ezzel szemben az ieu *kap- ’(meg / el) fog / ragad / kap’[2] kapcs. (Pok 527-8) – ezt ignorálni: ez az elfogult, ténytagadó „dilettantizmus” par excellence

Megjegyzések1

Gyerekek! Most tényleg ez a bizonyíthatatlan, szánalmas ötlet a szigorútudományos igazság, hogy a kap hangutánzó eredetű? És a kopoggal rokon? (Ez utóbbi persze a finnugrosításhoz kell, ezzel ui. összefüggésbe hoznak pár – egyébként szintén hangutánzónak mondott – fgr. szót.)

2

Származékok: balti *kap-, *kamp, alb. kap, óe. szl. xapati, lat. capere ’(meg/el)fog/kap’ (még a mellékjelentések is uazok, mint a m.-ban); > lat. captus, óír cacht , welsh caeth ’fogoly, (rab)szolga’, ger. haben ’bír/tokol, kezel’; lat. captare > ang catch ’elfog / kap’; szkr. kapati ’két marék’, gör. kaptein ’(le)nyel’ stb.