A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

kalász

Első felbukkanás

1211h

1416

HD szerinti eredet

szl

Megjegyzés

első jse ’szálka’[1]● a szl nyelvekben klas, or-ukr kolosz, ld még ír c(h)luas, welsh clust, alb kalli ’kalász’ – ennyi, azaz nem túl elterjedt szó az ieu-ban

Megjegyzések1

MünchK (1416 u.): „mit latod ke a kalazt te atadfia zemeben a gerendat ke zemedben nem mertecled”. Az ieu. szót a ’hegyes’ jsű szóból eredeztetik.

A ger. nyelvekben a ’kalász’ uaz a szó, mint a ’fül’ (ang. ear, né. Ohr, ezt akár a m. szónál is gyanúsnak találhatnánk), de ezt véletlen egyezésnek mondják. Mivel a ’kalász’ jsű szó a ger. *ahuz < ieu. *ak- ’éles, hegyes’ származékai. (Vö. lat spica ’hegyes; kalász’.) Úgy látszik, az ieu.-isztikában is sokmindenből kijöhet sokminden, mivel ugyane szó származékai a né. Ecke, ’sarok’, ang. edge ’él(e vminek)’ is. (De > lat. acus ’pelyva’, ill. gör. akoszté ’árpa’). Míg a ’fül’ jsű szavak ieu. *ous- > ger. *auz-, lat. auris ’fül’. De vö. még lat. arista ’toklász, kalász, arat’.