A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

kád /ár

Első felbukkanás

1288sz

1395

HD szerinti eredet

(dél)szl < gör < héb

Megjegyzés

könnyen lehet, hogy a 9-10 szd tájékán érkezik a szó a m-ba[1]

Megjegyzések1

A TESz elkülöníti a kád-at és a kádár-t. Két külön szláv átvételnek gondolja. Arról nem tesz említést, hogy a délszlávban ez helyesen/szokásosan képzett szónak számít-e. Arról viszont igen, hogy a kádár csak a magyarral szomszédos szláv nyelvekben van meg. Viszont az -ár képző a TESz szerint nem jellemző a régi m.-ra, ami van, az nyú-i. Kivétel: solymár. Ám – tehetjük hozzá – az indoeurópaiban és az altájiban is általános az ugyanilyen jelentésű -ar, -er képző, és az ősmagyarban is.