A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

ágyék

Első felbukkanás

1490

HD szerinti eredet

u

Megjegyzés

0

1db man//, az is ’far, hátsó’ jsű, jip[1]

Megjegyzések1

„Testrészneveknél gyakori a névátvitel vagy egésznek és egy részének azonos elnevezése, így a fgr. nyelvek azonos eredetű testrészt jelölő szavai között 'test' ~ 'törzs' ~ 'far' ~ 'has, gyomor' ~ 'szív' ~ 'anyaméh'; 'tompor' ~ 'comb'; stb.-féle jelentéskülönbségeket ismerünk. Ezek sorába beleillik az 'ágyék' ~ 'far' megfelelés is.” Ezek a metonímiák sokkal inkább jellemzik a magyar finnugrista szófejtést, mint a finnugor nyelveket. Szigorútudományt nehéz belőle csinálni, az biztos: a józan ész előnyben. Fgr. és m. alakokat igen sokféleképp lehet meg lehet feleltetni egymásnak a HD-ban (ahol több az egyeztetési szabály, mint az egyeztetett szó), különösen, ha csak három hangból állnak. De nem érdemes egy ’far, hátsó’ és egy ’ágyék’ jsű szót egymással összehozni, csak azért a tudománytalan és igazolhatatlan hipotézisért, hogy ie. 2000-ben közös nyelvet beszéltek. A módszer persze az, hogy a közös finnugor ősiség iránt elfogult nyelvész a többi hasonló jstani bakugrását (mint az agy, jonh, kebel stb. esetén) ezzel a bakugrásával is támogassa.