A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

csődör

Első felbukkanás

1521

HD szerinti eredet

b kun-bes

Megjegyzés

csag1

egyetlen csag adatocska[1]● csag és m – mi kötheti össze e kettőt? pl hun (ogur)

Megjegyzések1

A kun-bes.–m. kapcsolatot 10-13. szdinak tartja a HD. Aszongya: „Művelődéstörténeti okok támogatják az etimológiát: a kunok és besenyők híres lótenyésztők voltak.” – Haha! Aha! És a magyarok? Ezer éve az életük része a ló, és nincs a csődörre szavuk? És miért nem kerülhetett a magyarból a csagatajba? És mi köze a csagatajnak (15.-19. szdi, iszlám és perzsa hatás alatt álló irodalmi török) a kipcsaki kun-besenyőhöz? Ha legalább a Codex Cumanicus-ból lenne az adat! De abban sajnos nem szerepel! – Megint az inkább automatikus, mint átgondolt „mindig a m. az átvevő”, a KisPÉK-elv működik. Ez nemcsak hogy ugyanannyira illegitim előfeltevés, mint az ellenkezője (hogy a m. az „ősnyelv”, és mindenki a m.-ból vett mindent), hanem ideologikus tükörképe, pszichopatológiai szimbiótája is annak. Konkrétan: a HD argumentálatlan automatikája (hogy mindig az ősm. az átvevő) voltaképpen provokáció; éppen nyelvészetileg, történetileg stb. a legkevésbé realisztikus. Vö. még a hun szócikkét, ahol a szót lat. jöv.-nek mondja, és ezzel az egész hun leszármazási hagyományt középkori koholmánynak – ami rendkívül valószerűtlen, mondhatni történelmi „dilettantizmus”. Még azt sem akarja megengedni, hogy korábbi koholmány legyen. Pedig ennél valószerűbb feltevés kevés van: a sztyeppén és a ligetben ugyanez a legitimációs elv honos, és hunoktól való leszármazásnál elterjedtebb régi keleti közhely aligha van. A HD e műveletei patologikusak; pontos paranoid pandanja az ősmagyarkodóénak. A tipikus HD-katonának éppúgy szüksége van reménytelen hülyékre maga körül, mint amazoknak rohadt szemetekre. Vö. a rendszerváltás utáni kétosztatú m. politikai szcéna.

De visszatérve a csődör-re: egyetlen csag. // van. Ebből gondolja, hogy a m.-ban kun-besenyő eredetű lehet. A tudományos, tényszerű, pozitív nehézség ezzel az, hogy a kun-besenyőben sincs meg ez a szó. A CC. nem tartalmazza. Tényleg nem vették volna észre, hogy jónéhány Kasg. vagy/és csag. vagy/és ujg. // van, ami nincs meg a többi t.-ben és sehol másutt, esetleg jöv.-szóként egy-két keleti t.-ben?