A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

cserép, cserepes

Első felbukkanás

1248h

1395

HD szerinti eredet

szl (déli)

Megjegyzés

hm

minden szl nyelvben ’koponya● cserépdarabok’ a fő js, emellett még ’tetőcserép, törmelék, hulladék, csorba edény’ < ófn scirbi ’cserép/töredék’ ~ scarbon ’felvág/szel’ < ieu *(s)kerb ’ua’[1]● a m-ban döntően ’(égetett) agyag/edény’, úh: jip● de a m-ban is megvan a szl js, vö üvegcserép● az ieu szavak sztem a csorba (szte < szl) szóra mutatnak – ezt fel se veti

Megjegyzések1

Pok 941., eszerint ’vág’. A *sker- igen fontos, régi tő az ieu.-ban; egyéb fontos ősi jsei: ’ugrik’, ’fordul, hajlik’. Sok ős-ieu. képződménye is van, ezeknél is a felsorolt js.-ek a meghatározóak. De mindenkép a ’vág’ js. a predomináns, a leggyakoribb és a feltehető legeredetibb.

Volt-e, mikor lett, jellegzetes vagy akármilyen m. fazekasság? A TESz-ből semmi ilyen jellegűt nem lehet megtudni. Az EWUng-nál rendben van, hogy szigorúan nyelvtörténeti szempontú, elsődleges szerepe a nemzetközi tudományosságot tájékoztatni a m. HD etimológiai eredményeiről. De a TESz csak a megfelelő tárgy-, kultúr- és eszmetörténeti háttérrel lenne igazán érdekes és közérdekű munka. Ez persze nem kompatibilis a szuperbürokrata egyik első számú stratégiájával, a szakterület hermetizálásával, a „szakmai eminencia” szuperintradiszciplinárissá tételével, a minden külső kontroll lehetőségének megszüntetésével.

Mivel magyarázható, hogy az ieu. ’vág’ szóból fejlődő ’cseréptöredék’-re külön, elterjedt né.-szl. szó van? Mire, hol használták? Nem tudjuk meg. Mi magyarázza, hogy a m.-ból épp az ieu. szó fő jstani csapása, a ’vág’ > ’tör’ hiányzik, és az anyagnév az elsődleges? Nem tudjuk meg. Miként magyarázható a szónak több szl. nyelvben előforduló ’koponya’ jse? Nem tudjuk meg. Stb. Vajon mi a kelta, a gepida, a dák stb., az avar szó a cserépre? A (közpénzen működő) tudomány elsődleges feadata és végső hivatása közérdekű információk termelése. Közérdekű: ’a köz érdekét szolgáló’, ill. ’közérdeklődésre számot tartó’. A TESz gyakorlata ennek fordítottja: mindezen közérdekű kérdések szóba se jönnek, egyetlen dolgot tudunk csak meg, argumentálatlanul, a verdiktet: szláv eredetű és punktum.