A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

zsombék

Első felbukkanás

1369h

1619

HD szerinti eredet

b sz < zsomb

Megjegyzés

tung1

kár, h a zsomb sokkal későbbről adatolt; a TESz-ben még isler; Futaky 2001: vö evk čumbike ’zsombék’ (evk, orcs čumi, neg čumikan ’földnyelv, zátony, (hegy)fok’[1])

Megjegyzések1

A szóhármas a legtöbb ieu. és ufu nyelvben hasonló, ill. szabályosan tér el. Ezt elsősorban az magyarázhatja, hogy a legelemibb közlekedőnyelvi szavak közé tartoznak, tehát folyamatosan „egyeztetik” egymás között a legkülönbözőbb nyelvűek. – Az ismert nyelvek mindegyikében vannak személyes névmások. Közvélekedés, hogy a személyes névmások a nyelvek legősibb rétegéhez tartoznak. Érdemes egy pillanatra belegondolni, hogy esetleg korai vándorjelenségek. Sok igen lényeges jelentéstani funkciót teljesítenek, de a nyelv nélkülük is működőképes. A név (logikailag, tehát történelmileg) alighanem korábbi, mint a névmás. Ugyanakkor a névmások deiktikusak, és a deixisnél korábbi nyelvi jelenséget is nehéz elképzelni. A személyes névmások az ember ön- és világértelmezésének, a kategorizációnak elemi formái.