A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

zömök, zomok

Első felbukkanás

1086sz

1338h

1395

HD szerinti eredet

szl

Megjegyzés

hm

zomak korai személy- és helynevek, 1395 ’kígyó’[1]; zomok ’tömzsi’ 1566, zömök 1767, zöm 1815; a régi adatokat ’rövid, tömzsi / kígyófajta’ jsből vezeti le, és egy szl smok ’kígyó, sárkány’ szóból magyarázza: nagyon nm; már az adatolás nagyon zavaros

Megjegyzések1

A tung. alveo-palatális affrikáta m. zs-vel történt helyettesítésének magyarázatához a képzés helyére nézve rokon hangok szóeleji váltakozására hivatkozhatunk, főként a nyj.-okban, l. pl. csámpás ~ zsámbás, zsiger ~ csiger stb.” A tunguz az Avar Birodalom egy nem jelentéktelen csoportjának nyelve lehetett, erről tanúskodik számos jöv. a m.-ban.