ül

Első felbukkanás

1138sz

1256h

1372

HD szerinti eredet

Megjegyzés

„minden bizonnyal szókincsünknek igen régi eleme” + elemi szó = isler; a TESz szt az üllő (1321h, 1395) idetart, sztem nem, inkább az üt-höz, ha már szárm