ügy /es, igyekezik

Első felbukkanás

1213sz

1350

HD szerinti eredet

b fgr[1]

Megjegyzés

komi1

egyetlen //: komi zil’ ’szorgalmas, serény, gyors, ügyes’; a m szó sokkal sokrétűbb, szerteágazóbb alakváltozataiban és jsrendszerében is; a komiban ez az egy alak, használat és js: max jöv a m-ból/islerből; „~ idő / űz / üget / így: téves”; a t-nek tartott igy / ügy / ü(d)l ’szent, ünnepet megtart’ szóval való esetleges kapcs-t meg se említi[2], uis akkor a m lenne az átadó (nem pedig a kispék:), és ez a HD-ban tilos művelet: az ősm csak átvesz, sosem ad át; sztem ~ üd/w

Megjegyzések1

Az ünnep szócikkében jegyzi meg a TESz, hogy „az előtagnak az üdül, üdvözít stb. szavak feltett nomenverbum tövével való egybekapcsolása nem vszínű” – de vegyük észre, ez azért nem olyan szigorú elutasítás, főleg ahhoz képest, hogy elfogadása mennyire radikálisan felülírná az így kialakított koncepciót.

2

Plusz néhány mellékjs: ’idős néni, vénlány, asszony, banya’ (ld. http://www.finnhun.com/hu/dictionary/eukko), a szó leggyakrabban pejoratív jellegű (ld. http://www.suomienglantisanakirja.fi/english.php#/eukko) Az EWUng tud ’nagyanya’ jsről is; semmiképp sem ad valós képet a finn szó valódi jsmezejéről, csak kiválogatja a koncepcióba illő mellékjseket. A ’nagyanya’ finnül egyébként isoäiti v mammo. A TESz csak a man. //ot hozza és ugornak mondja; kíváncsi lennék, mi lehetett az ok, amiért ezt az EWUng által hozott finn //ot mellőzte.