üd/v/öz/öl, /ít, üd/l /ül, idve-

Első felbukkanás

1350

HD szerinti eredet

Megjegyzés

a jsek e 3asságára ’jó, friss; köszön(t); megvált’ vö lat salu-/salv- ’ua’; üdít 1793, üde 1847; elemi, régi szó; sztem ~ ügy ’(fontos/jelenlegi) dolog, eset, tenni/intéz[1]nivaló; figyelem, törődés stb.’ és ~ ügy / igy / ü(d)l ’szent(el)’, így az ünnep, ügy + nap, ill az egyház, igy + ház[2] is idetart; és tán az idő is; a m-ban/islerben vannak palatalizáló és depalatalizáló ágensek, tradíciók: a d’/gy ~ d(w) gyakori

Megjegyzések1

Egy etimológia bizonytalanságának elvileg két fokozata van a TESz-EWUngban. A súlyosabb, amikor a verdiktben (a szócikk magyarázó részének első mondatában, amely az eredetkategóriák valamelyikébe sorolja a szót) is ez áll: „Bizonytalan eredetű”. A másik, amikor a verdikt „Valószínűleg”-gel kezdődik. A két megfogalmazás elvileg jelentős különbséget implikál, ám gyakorlatilag ritkán. A „Valószínűleg” kezdetű verdikteket ugyanis legtöbbször ufu összevetési ötletek követik, amelyek bizonytalansági foka nagyjából megegyezik azon szavakéval, amelyek verdiktjében a „Bizonytalan eredetű”-t olvassuk, és amelyeket – milyen fura – a legritkábban követ ufu összevetési ötlet. (Az ügy e ritka kivételek egyike.) Mindkét kategória többsége e vizsgálódás szempontrendszere szerint a „szintén isler” (narancs) és a „szinte isler” (barna) kategóriába került.