A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

tor /ol /ló

Első felbukkanás

1138sz?

1290

HD szerinti eredet

b 1 sz < torok 2 ót

Megjegyzés

tung

1 igazolhatatlan, légbőlkapott ötlet; 2 egy problémás csag //[1]; első js: ’váltság, (egyházi) köteles adomány, természetbeni szolgáltatás’[2]; tung *tōri ’váltság(díj), kiváltás, jegyajándék stb.’, vö még mong (> mandzsu) turigen ’ua’; a rovartani js nyú-i és átvétel a görögből

Megjegyzések1

A szót Futaky 2001 (69-75. o.) dolgozta fel filológiailag gondosan és meggyőző érvelésekkel. Ezt sem a TESz, sem az EWUng nem építhette be. Addig ezek is eljutnak, hogy az 1290-es adat alapján a torol ige és a torló köznevesült igeneve ’szolga felszabadításáért viszonzásul ura halála után az egyháznak bizonyos szolgáltatásokat nyújt’ jsű. Ez az alapjs kizárja az egyébként is abszurd és igazolhatatlan torok-ból való származás ötletét. A ’temetési lakoma’ js onnan ered, hogy a torló-váltság szinte mindig tartalmazott a temetés utáni ceremoniális étkezésre beszolgáltatott élelmiszert (de nem kizárólag). A torló maga ezen többnyire nem vett egyébként részt. A torlásnak súlyosabb változatai is voltak, pl. a lélekváltság: „A tihanyi apátság birtokainak és szolgálónépeinek 1211. évi összeírása a szűcsök (pelliparii) között említ egy Servus nevűt, akit lélekváltság-adományként (pro remedio anima datus) kapott a monostor…” Vagy „Hont-Pázmány nembeli Lampert ispán… többek közt öt személyt azért adományozott az egyháznak, hogy Bény nevű fia lelkéért lóval szolgáljanak, fuvarozzanak, arassanak, és kaszáljanak.” (Solymosi 1994, 234. és 239. o.) A torló szláv (eredetű) szinonimája a dusnok, valamelyest ez is használatos a régiségben. – A szentlélek egyháza milyen ügyes anyagilag…

Futaky (Uni Göttingen, erős tunguzisztikával) szt. a kárpát-medencei avarok, vagy valamely törzsei mandzsu-tunguz nyelvűek, és jelentős számban vannak a honfoglalás idején is. Innen jön az a mintegy 40, a TESz-EWUng által ismeretlen vagy problémás eredetűnek mondott szó, amelyet Futaky meggyőzően vezet le a mandzsu-tunguzból, ill. a mongolból. Miután Ligeti kizárta a közvetlen mongol és a mandzsu-tunguz jövszavak lehetőségét (sőt utóbbi szóba se jött), a HD elhanyagolta ezt a kutatási irányt.

2

Mentségére szóljon, hogy maga is megjegyzi: „Az egyeztetésnek súlyos jstani nehézségei vannak.”