A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

tapos /d, topog, tipor, tomb/ol /ás, toborz-, tobzódik, topán

Első felbukkanás

1416

HD szerinti eredet

hu

Megjegyzés

sztem nem hu, hanem a talp, ill. a ’talp’ jsű tap / top / tip képződményei; topog[1] 1416, tapod 1531, tapos 1678, tipor 1603, tobor(o)z/ék/ó[2] 1553, tobzódik ’dőzsöl, dorbézol’ 1552, tomb/ol ’táncol, ugrál, mulat, dorbézol’[3] 1400sz, 1505, tombás ’énekmondó, mulattató’ 1405, topán 1580sz?, 1751, tipeg 1788

Megjegyzések1

„Az ő vitézivel toborzok táncot járata”. Ezt ’tánc, ugrándozás’ jsűként olvassa. Roppant valószerűtlen ötlet. (Hasonló típusú tévedés az inas szónál, ld. ott.) Először is a toborzok szó a forrásmondatban a tánc szó jelzője, tehát nem lehet ’tánc, ugrándozás’ a jse. A szónak topog (1416), toporzék(ol) (1645) szavakkal való öf.-e igen valószínű, ahogy az is, hogy egy toppantásokra, topogásokra épülő táncfajtát jelöl. Ld. még 1575 (Helt: Krón): „Mikoron minden vitez toborzót iárna, intec az vitezec Kinissi Pált is”. A ’katonákat gyűjt, soroz(ás), verbunk, verbuvál(ás)’ js. nyú.-i (először Berzsenyi használta ilyen értelemben), nem utolsó sorban a táboroz hatására. De nagy vszínűséggel az is elősegítette e kontaminációt, hogy a verbuválás hatékonyságát hagyományosan zene-tánc-dalok segíthették. Vö. „A jó lovas katonának stb.”

2

Az egyik legrégibb fennmaradt magyar táncdalszöveg: „Supra, aggnő, szökk fel, kabla, Haza jött fírjed, tombj, Kató”.

3

A korai írásos adatokban (az első 1416) csak a tereh változat szerepel, de a hangátvetés ősi szokása a m.-nak is. De a TESz német verziója hihető: bajor-osztrák trächt ’teher, terhesség, stb.’ < tracht ~ tragen ’visz, hord’. A m.-ból megy a szláv és román nyelvekbe, ugyancsak a t-r-h-s változat, de mély mghzójú szavak. Az 1731 teherszekér az első hangátvetéses adat (tán épp a társzekér áthallás miatt). Nem is vettem fel e szótárba a teher-t.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy van egy kurd texar ’súly’ és egy ukr. tjahar ’súly, teher’ adatunk. (V. Sztecjuk, lvovi nyelvész ezeket öf.-be hozza, de a m. szóról nem tud.)