A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

talál, talán

Első felbukkanás

1490

HD szerinti eredet

ur

Megjegyzés

0 alt

mari, finn-észt-lapp, szam (nye, eny, nga, szelk, kam) ’jön’; a jsfejl-re lat és ieu példák: nm; jip; a m. szó jsei sokfelé ágaznak, pl. ’tapasztal, vél, ítél’ stb.; az alt kapcs igen gyanús[1]

Megjegyzések1

„A szócsalád hu. volta miatt e magyarázatok bizonytalanok, s egymáshoz való viszonyuk sem tisztázott.” A *tappa-ként rekonstruált fgr. szót a SztAB az ugyanezen jsű dravida *tap-pal és a török *tap-la- ’széttör/zúz; kovácsol, kalapál’ szóval hozza öf.-be.