A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

szúr /kál

Első felbukkanás

1527

HD szerinti eredet

fgr

Megjegyzés

hm

mari ’lök, döf, döngöl, sulykol, szúr’[1], finn ’dob, lök, döf, ruhát mos; döngöl, tapos’, észt ’présel, (le)nyom; megtör, megaláz’ – jip

Megjegyzések1

A „csuvasos” jelen esetben azt jelenti, hogy a köztörök nyelvekben y-vel (a m. j-nek megfelelő hang) kezdődő szavak a csuvasban ś-sel (palatalizált, jésített hang az s és az sz között) kezdődnek. A m. szavak gyakran a csuvasra jellemző izoglosszában vannak, azaz a szókezdő köztörök y- : csuvas ś- : magyar sz- gyakori, „szabályos” megfelelés. Feltételezik, hogy a csuvas e jellegzetessége (több másikkal egyetemben) az „ogur” vagy „bolgár-török” (bolgár, kazár, avar, esetleg hun) nyelvekre jellemző. Ha a szó megvan a mongolban is, akkor osztozik a „csuvasos” jellegzetességekben. Gyakori, hogy egy „csuvasos” m. szó hiányzik a csuvasból, és csak köztörök megfelelője van. A csuvast sokan eltörökösödött mari nyelvnek tartják, amely aztán erőteljes tatár hatás alá került.