A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

szí/v, szivárog, szivárvány

Első felbukkanás

1456

HD szerinti eredet

hu b fgr

Megjegyzés

régi szó[1]; a fgr //ok a szop- //ai; lehet öf, de alakilag eléggé különböznek; szivárvány ’szivacs’ 1416, mai js 1523[2]

Megjegyzések1

E szóképződésnek „az az ősi néphit az alapja, hogy… a szivárványon át egy… égi kecske vagy ökör vizet szív fel” – ez más, ufu és alt. nyelvűek körében is megtalálható.

2

Bár a lapp // nyilvánvalóan kölcsönszó a finnből, ez jstanilag is látszik (’át, keresztül-kasul, teljesen’, miközben az összes többi // jse ’szív’). És a szív számiul vai'mö, vai'bmo, váibmu. – Arra egyetlen HD-szövegben nem találsz utalást, hogy a finn és a lapp jelentős szókincs-beli egyezése annak tudható be, hogy nagyon régóta szomszédok, de valójában mennyire különböző nyelvek. Itt is elmulasztja említeni (pedig amúgy vadul leszármazás-elvű), hogy itt nyilvánvalóan areális kapcsolódásról, kölcsönszóról és nem „ősi örökségről” van szó, hogy a lappoknak saját, „különbejáratú” szavuk van a szívre.

„A lapp nyelv szótani, fonológiai, alak- és mondattani jellegzetességei olyanok, hogy ez a nyelvcsoport nem igazán illik egyik hagyományosan alapított csomópontba sem. Tauli ’igazi keveréknyelvként’ osztályozta a lappot (1955, 25), mivel a jelek szerint több különböző nyelvcsoport jellegzetességeiben osztozik. Austerlitz (1987) a lapp ágat elszigeteltnek tekinti, ahogy az általa felállított családfából nyilvánvaló (1987, 178). A lapp szintaktikai/tipológiai szinten hasonlít az indoeurópai nyelvekre. Igen közel áll a balti-finn nyelvekhez a szókészlet szintjén, még ha létezik is nagyszámú őshonos lapp szó, melyek nem közösek a balti-finnel, ’különösen a halászat, vadászat és természeti környezet terén’ (Lehtiranta 1982; 1989).” (Marcantonio 2006, 195.) Itkonen (1997, 260) így összegzi nézeteit: „így a finn-lapp közbülső ősnyelv fogalmát, mint haszontalan műveleti eszközt fel kellene adni; a lapp és a finn közötti különleges hasonlóságokat inkább a folyamatos kölcsönzés eredményének kellene tekinteni.”

Egyéb iránt, természetesen, éljen és virágozzék továbbra is az ufu nyelvűek barátsága, sőt.