özvegy

Első felbukkanás

1302sz

1372

HD szerinti eredet

Megjegyzés

„iráni / alán szárm tvi” – evidensen köze van az elterjedt ieu szóhoz, vö av viðavā, gót widuwō, ópor widdewu, óe szl vъdova, ó/szb-hv udova/udovica, lat vidua, óf/né witu[1]wa/Witwe, ó/ang widuwe/widow, ógör eitheos (szkr vidhy[1]a[1]ti, csak újper bēve(h)); a szóeleji w lekopása gyakori (és nem egy körülhatárolható csoporttal/területen történt egyszeri esemény, à la Grimm’s/Winter’s/etc’s Law), de vö ieu wer- : m őr-; a szóközepi ieu (fgr) d(h) / t(h) : m z megfelelésre ld szl voda, ang water (finn vete) : m víz; vagy per sad, rom suta (finn sata) : m száz; a szóvégi gy sem látszik magyarázhatatlannak