öszvér

Első felbukkanás

1395

HD szerinti eredet

Megjegyzés

„iráni v kaukázusi szárm tvi”; CzF szt szóösszetétel