öröm

Első felbukkanás

1138sz

1300

HD szerinti eredet

b v 1. fgr 2. < ör ’forgat’

Megjegyzés

hm

1. egy lapp //; „az egyeztetés elsősorban[1] az egyetlen, távoli megfelelés miatt bizonytalan”; 2. jip, bár nem kizárt

Megjegyzések1

A latin praetextus szó esetén ugyanez a kettős js: ’nyakdísz’, ill. ’ürügy’. Itt inkább a metafora „tükörfordítására” gondolnék, mint vmiféle „szükségszerű” logikára, amely predesztinálná ezt a metaforizációt. Vagy a nyakdísz használata hasonló, amely kézenfekvővé teheti ezt a metaforizációt. Egy etimológiai szótárnak elsőrendű feladata (lenne) ilyeneket elmondani. Talán el is mondaná, ha tudnánk, ha már vizsgálták volna ezt a problémát. Ha ez nem ieu., hanem ufu // lenne, már utánamentek volna a kultúr- vagy tárgytörténeti vonatkozásoknak. Ehhez persze nem elég finnugristának lenni, és tagadni, hogy a m.-nak lehetnek régi ieu. kapcsolatai az alánon kívül.