önik ?

Első felbukkanás

1195

HD szerinti eredet

b ót

Megjegyzés

alt1

csak a HB-ben fordul elő: unuttei; vszleg bef mn igenév ’választottjai, felmagasztosultjai’ jssel[1]

Megjegyzések1

A ’köröz, kerülget’ js. nem mutatható ki, sőt az őrön / őrt áll kifejezés igen gyakori – már a legrégebbi adatokban. A 14. szdtól jobbára igei alakok vannak csak, és ezek kifejezetten a ’szemmel tart, észrevesz, vigyáz’ jskörben mozognak. A TESz bizonytalan, hogy az őr és az őriz összetartozik-e. Nagyon fura. Mintha nem értene magyarul. Nem is akarok most utánamenni annak a lehetséges megfontolásnak, szabálynak a módszertani kiskátéból, amely ezt a nyilvánvaló kapcsolatot kétségessé teszi számára. Főleg, ha azokra a komikus, ill. elképesztő „jsfejlődési” bakugrásokra gondolok, amiket bizonyos ufu //oknál láthatunk…