ő, ön(nön)

Első felbukkanás

1195

HD szerinti eredet

fgr

Megjegyzés

ieu ufu alt

ieu kapcs tvi, az ősi ieu-fgr közlekedőnyelvi személyes[1]névmás-hármas: *me – *te – *se[2]; talán az alt is kapcs[3]

Megjegyzések1

A szóhármas a legtöbb ieu. és ufu nyelvben hasonló, ill. szabályosan tér el. Ezt elsősorban az magyarázhatja, hogy a legelemibb közlekedőnyelvi szavak közé tartoznak, tehát folyamatosan „egyeztetik” egymás között a legkülönbözőbb nyelvűek. – Az ismert nyelvek mindegyikében vannak személyes névmások. Közvélekedés, hogy a személyes névmások a nyelvek legősibb rétegéhez tartoznak. Érdemes egy pillanatra belegondolni, hogy esetleg korai vándorjelenségek. Sok igen lényeges jelentéstani funkciót teljesítenek, de a nyelv nélkülük is működőképes. A név (logikailag, tehát történelmileg) alighanem korábbi, mint a névmás. Ugyanakkor a névmások deiktikusak, és a deixisnél korábbi nyelvi jelenséget is nehéz elképzelni. A személyes névmások az ember ön- és világértelmezésének, a kategorizációnak elemi formái.

2

Jstanilag valóban nem könnyű összehozni őket. A CzF – amely minden ilyen hasonlóságot összefüggésbe hoz – sem meggyőző. (Az EWUng megismétli a CzF érvelését.) De a hangalaki egyezés túl pontos.