A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

mese

Első felbukkanás

1333sz

1372

HD szerinti eredet

u

Megjegyzés

1han

csak han //● jstanilag OK, hangtanilag nem meggyőző[1], de a kapcs. vszínű

Megjegyzések1

E munkában nem bírálom felül a TESz konkrét hangtani megoldásait. De általános bírálat fel-felmerül. A párhuzamok han. mańt́ (V) 'monda', mońt́- (PD), maś- (O) 'mesél'. „Az ugor alapalak *mańćV ~ *maćV lehetett; a szó talán igenévszó volt. – A m-ban az osztják [hanti] alapján feltett velaris mgh. a szóbelseji palatalis msh.-kapcs. hatására palatalizálódott. A szóvégi -e vszleg kicsinyítő képző v. birtok[jel].” Szóval nagyjából hangtanilag is minden megtörténhet. Kell egy palatális egy veláris helyett? Tessék. Nem szabályos, de ha kell… Avagy: hány eleme van ennek a hasonlósági paradigmának? Aztán: van egy szóvégi -e-nk? Vagy kicsinyítő képző, vagy birtokjel. Nesze. Ha a magyarázat fgr-hoz vezet, a hang- és alaktani lehetőségek roppant bősége és kombinatorikája áll rendelkezésre. – Amúgy inkább a finnugrász-pozitivista kényszeres-módszereskedését bírálom, amelyből simán kijön akkora marhaság, mint pl. az, hogy nem „veszi észre” a m. nyelv különállását, miközben gőgösen és unalmasan beszél a nagyérdeművel, a társadalmi megrendelővel. Az ufu nyelvek, úgy tűnik, valóban hajlékonyabbak, változékonyabbak hang- és alaktanilag, mint pl. a germán nyelvek (melyek tanulmányozásának módszere meghatározta a finnugristákét is). Távolabb is vannak egymástól, eleve nyelvjárásszerűbbek, más a településrendszer, életmód, a nyelvek terjedése stb., a hangtani szabályok és összevetések nehézkesebbek, kevesebb, elmosódóbb a szabályosság, mint pl. altáji vagy szláv viszonylatban. – A kompetencia mindig komplex: csak akkor lehetek jó szakember (tudhatom jól a „hangtörvényeket”), ha a többi szakmában (szemantika, régészet, művészettörténet, populációgenetika, nyelvfilozófia, dialektológia, irodalomelmélet stb.) is tájékozott vagyok, és mindig tekintettel vagyok a szakma hivatására, társadalmi kontextusára. Ez csak részben módszeres és formális tevékenység; legalább ennyire intuitív és heurisztikus is.