A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

Első felbukkanás

1055h

1395

HD szerinti eredet

u < ieu?, kauk?, ót?

Megjegyzés

1ugor ieu kauk alt

„az ugor kori lótartás egyik nyelvi emléke”, ill. „az ugorban jöv” – ám az „átadó” nyelvekben sem ált. sehol[1]

Megjegyzések1

Az ugor //ok kifogástalanok. A TESz „természetesen” nem említi a további lehetséges megfeleléseket – hosszas utánakeresgélés után meg kell állapítanom, hogy egyik említett nyelvcsaládban sem lehet általános ez a szó. Így van. Az EWUng meglepetésre odaírja, amit a TESz nem: „vö. khinnalug lak ’tölt; borjú’, avar thah ’mén’. Vö. még t. ulaγ ’fogat’. További szárm. vö. lett lops ’szarvasmarha’; alb. lopë ’tehén’.” (A khinnalug – chinnalugisch – nyelv nem tudom, milyen, a neten nem található. Az avar egy belső-ázsiai (Dagesztán, ma is élő) kaukázusi nyelv (mely aligha azonos a Kárpát-medencében a 6-700-as években uralkodó avarok nyelvével – ezt ogur töröknek feltételezik.) Nem zárható ki, hogy ezek a szavak kapcsolatban vannak egymással, de kapcsolatuk se túl meggyőző. Marcantonio egy kirgiz lav adatról is tud, jsét sajnos nem írja oda, de a szó kapcsán tárgyalja (244. o.), továbbá egy közelebbről meg nem nevezett köztörök ulaq ’hírvivő’ adattal is szolgál. Majd Róna-Tas András altajistát idézi: „A türk szó valójában a postaló, a váltott ló, a szállító ló eurázsiai kultúrszava, a kínai forrásokban a legkorábbi adat 629-ből való, és e jelentésben olyan nyelvekbe került be, mint a perzsa, az arab stb.”