A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

kovács

Első felbukkanás

1193h

1380

HD szerinti eredet

szl

Megjegyzés

kohács, koacs alakok is, a szl alakok viszont szigorúan szóközepi -v-sek[1]

Megjegyzések1

Ennek oka lehet, hogy az „ősmagyarban”, de legalábbis az ómagyar kor elején nincs v hang a magyarban. Ezt bizonyítják azok az esetek, amikor egy másnyelvi v-t b-vel helyettesít: Valentin > Bálint, Vraclav > Boroszló, viola > ibolya. Viszont fordított esetek is vannak: Bezprem > Veszprém, vagy Lebedi > Levédia. Ez leginkább arra utalhat, hogy van bilabiális w (a HD jelölése szerint ß; az angol w-re hasonlít). A ma v-vel ejtett szavakat az ómagyar korban, legalábbis az erdélyi nyelvjárásokban, w-vel ejtették. Ezt onnan tudjuk, hogy a románban mindvégig van v, a magyar v-s (azaz w-s) szavakat viszont o-val vagy u-val adja vissza: Temesvár > Timişoara, tolvaj > tuloaie, Szentiván > Sîntiuan, Szilvás > Siliuaş. Kérdés azonban, hogy a szl. kovač-ot miért nem az evidesnek tűnő kowács alakban adja vissza. – Még nagyobb kérdés, mi lehet akkor a magyar szó erre. Vagy nincs kovácsság, vasművesség a magyar kultúrában, ahol elvileg harcosok tízezreit kell ellátni karddal, nyílheggyel stb.? Miért cseréli le szlávra ezt a szavát? Szlávok a kovácsok? (Végül is nincs kizárva.) – Vö. ős-ieu *kowə- „üt, vág; kovácsol; harcol’, pl. balti *kāwā- ’üt, kovácsol’ ger. *xawwá- ’kovácsol’. Szóval ősi ieu. szó, akárhonnan jöhetett.