A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

kerek /ék /ül /ít, kert, kör /ül /nyék, karika

Első felbukkanás

1055

HD szerinti eredet

fgr

Megjegyzés

ufu alt ieu

ugor és finnségi //ok● régi, igen bokrosodó szó a m-ban● sztem a görbe is ide tartozik● alt kapcs tvi● sztem az ieu k(V)r-, gVr- ’kör, görbe, kerek’ (vö. lat curva, né kreis, örm kurr stb) is gyanús, noha az ieu-ben sok az ilyen jsű szó[1]

Megjegyzések1

Az ilyen sokfelé elterjedt szavak „leszármazási” története egyáltalán nem fa-szerű. Ha a legkülönbözöbb nyelvekben megvan „ugyanaz”, vagyis többé-kevésbé hasonlító/eltérő szó, akkor ezek folyamatosan interferálnak, hatnak egymásra „areálisan”. Igen gyakran olyan izoglosszákat képeznek (hangtani és alaktani jelenségek esetén is), amelyek egyáltalán nem tisztelik sem a nyelvcsaládok és alcsoportjaik határait, sem a „hangtörvényeket” figyelő, csak a szabályosságokra rögzült kutatói tekintetet. Számos ilyen példa van az ieu-ufu-alt nyelvek viszonylatában. Ezzel a komplex viszonyredszerrel számol a „nyelvszövetség” elmélete is. A családfa-elmélet, és vele a HD nem.