A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

kedig, kegyig, pedig

Első felbukkanás

1372

HD szerinti eredet

b sz < *kéd ’idő’ + -ig

Megjegyzés

0

a jsfejlődés a TESz szt: ’(kis)ideig, még’ > ’de, viszont, pedig’, vö azonban, meg● a *kéd ’idő’ szó nem mutatható ki● eredete v: 1 < kégy ’versenypálya, küzdőtér; hosszmérték’, melyhez egy szintén kimutathatatlan ’körív, körpálya’ js révén kapcsolódna[1], > ’nap járása az égen’ > ’idő’● 2 egy csak szóösszetételben kimutatható hap komi // ’idő’ jssel – nem véletlenül tette a második helyre, pedig az első se komoly[2]● igen jellemző: két halavány ötletecske, mindkettő fgr-hoz visz – ez minden statisztikában és bizalomteli laikusban azt zengeti: fgr, fgr, fgr● miközben a helyes kategória: ismeretlen eredetű● pedig 1498

Megjegyzések1

És akkor tökéletesen megegyezne a gör. sztadion szó használatával. Kérdés, hogy kultúrtörténetileg mégis hogyan gondolja ezt? A fgr. őshazában is elterjedtek voltak a kégyek, azaz stadionok? Tiszta sumerológia.

2

„Ezt az egyeztetést bizonytalanná teszi egyrészt, hogy a szónak csupán egyetlen rokon nyelvből van megfelelője, másrészt, hogy a m. é ~ zürj. a megfelelést más adatokkal nem tudjuk igazolni.” – Mert akkor a két erőltetett megfelelés egymást erősíthetné. (Amiként ezt a szókezdő fgr. p ~ m. b esetében láthatjuk, ahol csupa igen kétséges megfeleltetés hivatkozik állandóan a többire mint (a fgr. p ~ m. f szabály alóli kivételt képező) szabályra.)