A Á B C Cs D E É F G Gy H J K L M N Ny ÖŐ P R S Sz T Ty ÜŰ V Z Zs

kas, kosár

Első felbukkanás

1395

HD szerinti eredet

szl

Megjegyzés

mindenféle, vesszőből font tárgy[1]● a koš ’kosár’ minden szl nyelvben, de nincs további ieu[2]● harmadik (sőt több, isler) nyelv is lehet a háttérben

Megjegyzések1

Hogy sok szláv szót vettem fel e szótárba, az azon a feltevésen alapul, hogy már (akár jóval) a honfoglalás előtt is van komolyabb kapcsolat m. és szl. nyelvűek között. Perényi József (Oroszország története 1917-ig): „A magyar-keleti szláv érintkezések idejét nagyjából a 7-9. szdra tehetjük. A szlávoknak az erdőzónában lakó délkeleti törzsei vszleg a magyarok adófizetői voltak. Az erdős sztyeppe területén élő szlávok pedig, legalábbis a 9. szd. első felében, a magyarság közvetlen uralma alatt álltak.” – És ha a magyarban van isler szkitoid és avar (és egyéb „ogur”, hunoid) reziduum – magam azt mondanám: biztos, hogy van – akkor a szláv kapcsolattal rendelkező m. szavak még régebbre nyúlhatnak vissza, mert a szkitoid nyelvek a (proto)szlávval akár az i. e. vagy i. sz. első századok óta érintkezhetnek (a hatalmas K-Eu-i síkság északabbi részein, a germán, a balti és a fgr. jelenléte-hatása közepette), az avar (bármilyen nyelvűeket jelentsen is ez) pedig a 6. szdtól biztosan többrétű kapcsolatban van szláv nyelvűekkel (katonai szövetségtől elkezdeve úr-(rab)szolga viszonyon át cselédi-családi kapcsolatokig bezárólag).

2

A EWUng szt. vö. lat. qualum ’kosár’, quasillus ’kosárka’. A SlavIL szt. ez az öf. kétséges, sztem is.

Tehát ezek a szavak csak a szlávban és a magyarban vannak meg. A szláv nyelvek nagyon közel állnak egymáshoz. Akkor az ilyen esetek miért nem világoslilák? Hasonlóan ahhoz, hogy a kizárólagosan ugor kapcs. világoszöld? Azért, amiért a csak türk kapcsolat sem világoskék. Mert harmadik nyelv lehet a háttérben. Nagy vszséggel a hun, mely nagy vszséggel a hiányzó láncszem az altáji nyelvek kapcsolatainak értelmezésében.

Tehát a kas-kosár mind a m.-ban, mind a szl.-ban régi, bevett szó. Nem tudjuk, melyiktől ered. A KISPÉK-koncepció alapján itt a HD automatikusan mindig a szlávnak adja az elsőséget. Ez persze ostobaság, de ettől még nem igaz automatikusan az ellenkezője. Bármilyen ismeretlen nyelv lehet, amelytől mindketten átveszik; amely(ek)től az egyik átveszi, és közvetíti a másiknak stb. A háttérnyelv(ek) azért nagy vszséggel ieu.(-k), ha thrák-illír, ha szkitoid, vagy egyéb ismeretlen nyelv(ek), mely(ek) szintén hiányzó láncszem(ek) a kelet-európai ieu. kapcs.-ok értelmezésében.

A szláv lenézése, kedves ősmagyarozók, hatalmas hiba. Az, hogy a szlávok az első számú (rab)szolgák sokhelyütt sokáig, az épp arra utal, hogy a mezőgazdaságitól a különféle (házi)ipari kultúrákig, cselédként vagy akár katonaként stb. jól „használhatók”. A letelepültség évszázadaiban a magyar katonai nemesség sokkal korlátoltabb és kulturálatlanabb, mint a letelepült életmód számos aspektusában sokkal képzettebb szlávok.